The Intercontinental Ensemble is a foundation based in the Netherlands, known as a ‘Stichting’ in Dutch. Due to its significance within this country, the following text will be presented in Dutch.


Doelstellling van Stichting Intercontinental Ensemble is het geven van uitvoeringen; het stimuleren van muziek maken door onder meer het aanbieden van educatieve programma’s en het doen laten participeren in ensembles; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Intercontinental Ensemble is ANBI Stichting. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Post- en bezoekadres:

IJburglaan 159
1086ZJ Amsterdam

Email:

intercontinentalensemble@gmail.com

RSIN:

855532774

Bestuursleden:

Miša Džoljić, President/Voorzitter
Ilonka van den Bercken, Vice President/Secretaris
Rolf van der Horst, Treasurer/penningmeester

De voorzitter, penningmeester en secretaris van de stichting Intercontinental Ensemble voeren hun werk geheel vrijwillig uit en worden hiervoor niet vergoed.