Stichting Intercontinental Ensemble

The Intercontinental Ensemble is a foundation, in the Netherlands called a ‘Stichting’. Because of the relevance for this country only, the text below is in Dutch.

Doelstellling van Stichting Intercontinental Ensemble is het geven van uitvoeringen; het stimuleren van muziek maken door onder meer het aanbieden van educatieve programma’s en het doen laten participeren in ensembles; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Post- en bezoekadres:
Windroosplein 76
1018 ZW Amsterdam

www.intercontinentalensemble.com
intercontinental.ensemble@gmail.com

RSIN: 855532774

Bestuursleden:

Bastiaan Witsenburg, President/Voorzitter
Tariq Al-Sadoon, Vice President/Secretaris
Quinten Spyckerelle, Treasurer/penningmeester

De voorzitter, penningmeester en secretaris van de stichting Intercontinental Ensemble voeren hun werk geheel vrijwillig uit en worden hiervoor niet vergoed.

Financieel jaaroverzicht en verslag van 2018

Beleidsplan