Stichting Intercontinental Ensemble

The Intercontinental Ensemble is a foundation, in the Netherlands called a ‘Stichting’. Because of the relevance for this country only, the text below is in Dutch.


Doelstellling van Stichting Intercontinental Ensemble is het geven van uitvoeringen; het stimuleren van muziek maken door onder meer het aanbieden van educatieve programma’s en het doen laten participeren in ensembles; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Post- en bezoekadres:

IJburglaan 159
1086ZJ Amsterdam

Email: intercontinental.ensemble@gmail.com

RSIN: 855532774


Bestuursleden:

José Luis Sogorb Jover, President/Voorzitter
Ilonka van den Bercken, Vice President/Secretaris
Rolf van der Horst, Treasurer/penningmeester

De voorzitter, penningmeester en secretaris van de stichting Intercontinental Ensemble voeren hun werk geheel vrijwillig uit en worden hiervoor niet vergoed.


Finances:

Financieel jaaroverzicht en verslag van 2018

Financieel jaaroverzicht en verslag van 2019

Financieel jaaroverzicht en verslag van 2020

Beleidsplan