Stichting Intercontinental Ensemble

The Intercontinental Ensemble is a foundation, in the Netherlands called a ‘Stichting’. Because of the relevance for this country only, the text below is in Dutch.

Doelstellling van Stichting Intercontinental Ensemble is het geven van uitvoeringen; het stimuleren van muziek maken door onder meer het aanbieden van educatieve programma’s en het doen laten participeren in ensembles; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Post- en bezoekadres:
Windroosplein 76
1018 ZW Amsterdam
www.intercontinentalensemble.com
intercontinental.ensemble@gmail.com

RSIN: 855532774

Bestuursleden:

Bastiaan Witsenburg, President/Voorzitter
Tariq Al-Sadoon, Vice President/Secretaris
Quinten Spyckerelle, Treasurer/penningmeester

De voorzitter, penningmeester en secretaris van de stichting Intercontinental Ensemble voeren hun werk geheel vrijwillig uit en worden hiervoor niet vergoed.

Voor het beleidsplan en een actueel verslag van activiteiten: beleidsplan-en-actuele-activiteiten.

Voor het financieel jaaroverzicht van 2016: financieel-jaaroverzicht-2016.